w88-สมัครสมาชิก

การลงทะเบียนสมัครสมาชิก

  1. ท่านจะต้องลงทะเบียนเปิด บัญชีเงินจริง และ เงินฝาก ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้เงินจริงเล่นได้ คลิกปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเปิดบัญชีเงินจริง
ตัวอย่างการลงทะเบียน (คลิกดูภาพใหญ่)
ตัวอย่างการลงทะเบียน (คลิกดูภาพใหญ่)

2. ในการลงทะเบียนเปิดบัญชี ท่านจะต้องใช้ ชื่อเต็ม ของท่าน ตามหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

3. เลือกสกุลเงินที่ท่านต้องการใช้ ก่อนลงทะเบียน เนื่องจากเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินในบัญชีได้

4. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการนำเสนอและแต่งตั้งประเภทที่แตกต่างกัน และ/หรือ ตัวเลือกต่างๆ ของธนาคารที่จะทำหน้าที่รับ และ/หรือ เงินในนามของบริษัท

5. ท่านสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากท่านได้เปิดบัญชีมากกว่าจำนวนที่ท่านเปิดได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ปิดกั้น หรือระงับบัญชีทั้งหมด หรือบัญชีใดบัญชีหนึ่งของท่าน เพื่อให้เหลือเพียง 1 บัญชี และส่วนที่เหลือของบัญชีจะถูกบล็อก และอาจส่งผลให้เงินทุนและการเล่นชนะของท่านถูกปรับออกจากบัญชีด้วย

6. ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพื่อตรวจสอบอายุของสมาชิก และระงับบัญชีการใช้งานจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้น รวมถึงขอยกเลิกหรือหักยอดเงินออกจากการเดิมพันชนะทั้งหม

7. การลงทะเบียน และการเข้าถึงเว็บไซต์ (รวมถึง URL ทางเลือกของ W88.com หรือ URL อื่นๆ ที่ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมมือถือ) เป็นสิ่งต้องห้ามในการเข้าถึงจากทุกภูมิภาคของประเทศ และเขตอำนาจศาลของ ฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน, ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว จะถือเป็นโมฆะ และบัญชีของท่านจะถูกระงับ หรือถูกปิดโดยสิ้นเชิง

8. ท่านเข้าใจและตระหนักว่า การมีส่วนร่วมและการเล่นเกมนั้น ย่อมมีความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินที่ฝากเข้าบัญชีของท่าน

9. สมาชิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข, หลอกลวง, สมรู้ร่วมคิด (เช่น ชิปทุ่มตลาด) หรือกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ ของผลิตภัณฑ์เกม ต้องไม่ใช้โปรแกรมในการช่วยเหลือ เช่น บอท, เทคนิค, ซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์

2. รายละเอียดบัญชี W88 สมัครสมาชิก

  1. ท่านต้องเก็บรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ การเดิมพันทั้งหมดของท่านจะใช้การยืนยันจาก ยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านของท่านในกรณีที่ป้อนอย่างถูกต้อง (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
  2. หากท่านเข้าสู่ระบบบัญชีแล้วเชื่อว่า มีบุคคลที่สามซึ่งทราบยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านของท่าน ลักลอบเข้าใช้บัญชีของท่าน กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านทันที โดยท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตลอดเวลา
  3. การเข้าถึงระบบสมาชิกและเดิมพัน จะต้องอยู่ในนามของท่านเท่านั้น ห้ามเข้าถึงระบบสมาชิกในนามของบุคคลอื่น ตามนโยบายความปลอดภัย
  4. ท่านต้องไม่ได้อาศัยใน ฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน, ฮ่องกง หรือสิงคโปร์
  5. ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านใช้ลงทะเบียนจะต้องเป็นความจริงสมบูรณ์ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้ง W88.com เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
  6. ท่านคือผู้รับผิดชอบการรายงานบัญชีสำหรับภาษีที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับเงินรางวัลใดๆ ที่ท่านได้รับจาก W88.com
ปิดเมนู